Disclamer

Alle informatie op deze site is zorgvuldig tot stand gekomen, echter PortaCom kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. PortaCom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, als die zou ontstaan als gevolg van het gebruik van deze site, of uit het gebruik van informatie van deze site. Via links kunt u op onze site kunt u worden doorgelinkt naar sites van leveranciers en/of klanten, waarvoor PortaCom geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. PortaCom behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van de site op elk gewenst moment te wijzigen.

 

Auteursrecht

Op de inhoud van deze site rust auteursrecht. Teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Niets van deze site mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PortaCom.

 

Privacy

Deze website maakt gebruik van cookies.

Met analytische cookies kunnen we het websitebezoek meten: bijvoorbeeld hoe vaak onze site wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. Zo weten we welke delen van de site populair zijn en hoe we onze website kunnen verbeteren.

Uw Contactinformatie.

U kunt op deze site uw contactgegevens achterlaten. Wij verzamelen deze en zullen hier conform de regelgeving AVG mee omgaan. Uw contactgegevens delen wij niet met derden en worden alleen gebruikt voor eigen bedrijfsdoeleinden.